Politiek Café

verkeizingen

 

Politiek café Jansen & de Feijter

In gesprek met lokale politici over landelijke thema's.

Na de eerste bijeenkomst 6 maart j.l. - waarbij de vragen belangrijker waren dan de antwoorden - volgt nu een tweede bijeenkomst die meer concreet van opzet zal zijn met ook meer ruimte voor discussie en debat.

De eerstvolgende bijeenkomst denken wij – in aansluiting op de bijeenkomst van afgelopen maandag – aan drie stellingen die betrekking hebben op
1.  Europa en de euro (Willem van de Wardt)
2.  Het basisinkomen (Paul Metz)
3.  De wettelijke grenzen van fatsoen

Wij vragen drie inleiders een stelling te poneren, toe te lichten en te verdedigen. Aansluitend kunnen vanuit het publiek vragen worden gesteld ter verduidelijking waarna de discussie kan losbarsten.

Na de zomer kunnen we in toekomstige politieke café's ook tijd inruimen voor lokale thema's

Iedereen is van harte welkom, ongeacht politieke voorkeur of ervaring.
Vrij entree. Wel graag even aanmelden.

Maandag 22 mei - Inloop 19.30 uur aanvang 20.00 uur - Afsluiting 22.00 uur

MEER INFORMATIE EN RESERVEREN