Mieke Melief

Hier in het Oosten is alles wel. Een Amsterdamse familie in China.

Mieke Melief (1944) vertelt over haar boek dat onlangs verscheen. Het is een familiegeschiedenis die zich afspeelt in een in Nederland nog vrij onbekende periode van de geschiedenis van China. Zo is het hier nauwelijks bekend dat er jappenkampen bestonden in China. Deze waren over overigens heel anders ingericht dan de Indische. Mieke Melief schreef het verhaal nadat ze ontdekt had dat haar tante Anneke talloze brieven en foto’s bewaard had van de tijd die haar familie in de vorige eeuw in China doorbracht. (1919-1947). Na een moeilijke jeugd vol ontberingen en armoede was haar vader Frans de Jongh in 1919 naar Shanghai vertrokken, in de hoop op een beter leven. Zijn werkgever was de Holland-China Handelscompagnie. Shanghai was een paradijs voor ongetrouwde mannen. Niet iedere vrijgezel overleefde de vele verleidingen. Frans wist echter het hoofd koel te houden. Dochter Anneke, die overigens nog leeft, werd in 1930 geboren, een jaar na een in haast, op verlof,gesloten huwelijk. Het leven in de mondaine koloniale steden van China was beschut en gerieflijk, de inkomens waren royaal en de expatriates hadden veel personeel. Buiten de groteverdragshavens als Hong Kong, Kanton, Tientsin en Shanghai strekte zich het grote, ontoegankelijke Chinese achterland uit, waar het leven, ook na de val van het keizerrijk in 1912 doorging volgens de tweeëntwintig eeuwen oude tradities.

In de loop van de jaren 20 en 30, terwijl het gezin De Jongh zich langzaam uitbreidde en nog steeds een geprivilegieerd en beschermd leven leidde, tekende echter zich langzamerhand een burgeroorlog af in China. De nationalisten rukten op uit het zuiden om de macht van de krijgsheren in het noorden te breken. De Japanners rukten vanuit hun noordelijk gelegen protectoraat Mantsjoerije steeds verder op naar het zuiden. In het begin van de twintiger jaren werd – heel onopvallend – de piepkleine communistische partij opgericht in Shanghai. De partij kreeg geleidelijk aan steeds meer aanhangers op het platteland en zou pas na de Tweede Wereldoorlog de macht over heel China in handen krijgen.

De Japanse dreiging werd werkelijkheid. Na Pearl Harbor droegen de geallieerde burgers verplicht rode armwikkels waar hun nationaliteit in Chinese karakters op geborduurd was. Hun bewegingsvrijheid werd beperkt tot ze in 1943 geïnterneerd werden in Chinese jappenkampen.

Vrijdag 23 juni - aanvang 20.00 uur - entree € 5,00 - Jansen & de Feijter

Reserveer hier alvast een stoel.

 

www.hierinhetoostenalleswel.nl