Hoe beïnvloedt de oorlog in Oekraïne de wereldwijde economische en politieke verhoudingen?

Hoe beïnvloedt de oorlog in Oekraïne de wereldwijde economische en politieke verhoudingen?

Van 29 september 2022 20:00 tot 22:00

Bij Boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6, Velp

Categorieën: Ik buurt mee-lezing

Gezien: 420


Hoe beïnvloedt de oorlog in Oekraïne de wereldwijde economische en politieke verhoudingen?

Op deze vraag geeft buurtgenoot Rob Pieterse een antwoord. Een voorlopig antwoord, zegt hij zelf, want er spelen nog steeds nieuwe ontwikkelingen die het moeilijk maken een afgerond oordeel te geven. Gelieve zijn presentatie op deze Ik-buurt-mee!-avond dan ook te zien als ‘werk in uitvoering’.

De door Rusland begonnen oorlog in Oekraïne is nu al ruim zes maanden gaande. Inmiddels is gebleken dat er naast, maar ook door het conflict, allerlei gebeurtenissen samenkomen die een groot effect hebben op onze economische situatie. Niet alleen is er een energiecrisis ontstaan die tot kostenstijgingen en welvaartsverlies in het westen leidt, ook zijn er nu spelers in opkomst die groot financieel voordeel halen uit de nieuwe rolverdeling.

De manier waarop er wordt gereageerd op de energiecrisis, leidt tot nieuwe politieke verhoudingen. Maar ook zaken als klimaatpolitiek en energietransitie komen (tijdelijk?) in een ander licht te staan. En zal er nu een eind komen aan de globalisering van de productie? En zo ja, wat zijn dan de consequenties? Zullen de nieuwe politieke en financiële verhoudingen leiden tot een einde van de strijd of is het risico reëel dat dit lokale conflict in een Derde Wereldoorlog uitmondt? Denk bijvoorbeeld aan de (re)acties van China. En hoe zal Ruslands positie zijn na beëindiging van de oorlog? Bij dit alles komt ook de toekomst van de EU aan de orde. En die van de VS: wordt die sterker of zwakker en wie wordt de volgende president? Blijven de VS en EU ook op termijn goede bondgenoten of wordt er een wig tussen deze machtsblokken gedreven?
Naast al deze open vragen is er toch een voorlopige balans op te maken van de eerste uitkomsten van de ‘speciale militaire operatie’ van Poetin in Oekraïne: versterking van de Navo, betere samenwerking binnen de EU, meer aandacht voor (globale) energievoorziening, het inzicht van de noodzaak om onze producties anders in te richten. Kortom, door het militaire conflict met zijn directe economische consequenties staan we voor een ingrijpende herschikking van de politieke invloedssferen en daarmee ook van de economische. Daarover gaat de presentatie van Rob Pieterse. Inbreng van de toehoorders is welkom.

Rob Pieterse
Rob Pieterse (1942) bracht – met één jaar onderbreking in Nederland – zijn lagereschooltijd door in Nederlandsch Indië. De middelbare school volgde hij in Utrecht en Haarlem. In 1967 studeerde hij in Rotterdam af in de Internationaaleconomische betrekkingen. Na zijn militaire dienst bij de Infanterie startte hij zijn loopbaan in 1968 bij AKU Arnhem. Daarna volgden uitzendingen voor de AKU/Akzo naar Wuppertal, Leicester, São Paulo, steeds in financiële posities. In 1977 stapte hij over naar Kluwer in Deventer waar hij staf-directeur werd en in 1987 lid van de hoofddirectie. Na de fusie tot Wolters Kluwer werd hij lid en later voorzitter van de Raad van Bestuur. In 2003 ging hij met pensioen. Sindsdien vervulde hij enkele commissariaten (Grolsch, Corbion, Wegener, Essent) en was hij lid van de eerste Corporate Governance Commissie. Ook was hij bestuurslid van een reeks beschermings- (preferente aandelen) stichtingen.

Praktische info
Datum: donderdagavond 29 september 2022
Tijd: 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Plaats: Boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6, Velp

Toegangsprijs
• € 5,- per persoon (exclusief consumpties)
• Houders van een Gelrepas hebben gratis toegang (graag vermelden bij de aanmelding)

Aanmelden 
Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarbij s.v.p. de datum van de lezing. U kunt op de avond zelf het verschuldigde bedrag met pinpas of met gepast geld voldoen.

Rondom de lezing is er voldoende tijd om nader met buurtgenoten kennis te maken.

logo_ik_buurt_mee.jpg

Ik buurt mee! is een initiatief van de gemeente Rheden. Het is een werkwijze die staat voor het samen met bewoners en instanties (zoals Vivare, Incluzio, Politie) werken aan een sociale, prettige en veilige buurt. Kijk voor meer informatie op www.ikbuurtmee.nl